Vyhledávání

Kontakt

POŘADATEL
Barbora Delišová
Mostní 169
Chrastava 463 31

722 800 445

celebratingls@seznam.cz

Ostatní informace

 

Výstavní prostory budou otevřené od 10 hodin, posuzování začne po 11. hodině.

Zákaz kouření a pití alkoholu ve výstavním prostoru ( to snad u nás nehrozí ;) )

PRÁZDNÉ KUFRY STRKÁME POD STOLY ( nebo jinam, kde nepřekáží! :) )

Dobře vychované menší děti jsou vítány, ale prosím, buďte ohleduplní vůči vystavovatelům. Prosíme, aby děti byly stále v blízkosti a pod kontrolou rodičů za všech okolností. Rodiče ponesou veškerou odpovědnost za případné škody způsobené svými dětmi.

Počet koní v kategorii není prozatím omezen. Prosím jen, abyste přivezli jen tolik koní, kolik jste schopni spravovat. Bude současně otevřeno a hodnoceno několik tříd, tak aby se na vás dlouho nečekalo ;)

Každý kůň musí být označen lístečkem, na kterém musí být čitelně napsáno SN koně, plemeno a majitel ( jméno nebo přezdívka ). Lísteček nemusí být přivázán k noze koně, ale ručíte si za to, že bude u vašeho koně. Lísteček obraťte popisem směrem nahoru. Pokud nebude lísteček kde má být, hrozí nesprávné nebo žádné ohodnocení koně.

Rozbitné, nestabilní nebo cenné modely smějí být položeny na ručníku, bublinkové folii nebo na jiné měkké podložce. Velikost podložky mějte prosím minimální kvůli ušetření místa na výstavním stole. Při hodnocení je potřeba vidět obě dvě strany modelu. Pokud nechcete, aby na něj porotce sahal, připište to k modelu a stůjte si u něj během hodnocení.

Koně mohou mít vhodnou ohlávku pro svoji třídu ( arabskou atd. ), ale to nutně nemusí zajistit jejich lepší hodnocení. Uvědomte si prosím, že nevhodně zvolená / špatně nasazená ohlávka může vašemu koni naopak body ubrat.

Prosím zbytečně nezdržujte porotce během posuzování. Oni vám poté rádi vysvětlí vaše umístění v dané třídě. Rozhodnutí porotce je konečné. Nezapomeňte být zdvořilý a slušní, ikdyž nesouhlasíte s rozhodnutím! Vaše vyjadřování je vaší vizitkou!

NIKDY se nedotýkejte nebo neberte do ruky modely, které nejsou vaše, bez výslovného povolení majitele!! Dávejte pozor na své okolí! Nehody se stávají, ale určitě nechcete být zodpovědni za jednu z nich! Pokud způsobíte nějakou nehodu, buďte připraveni se domluvit s majitelem modelu...

Nesportovní chování, obtěžování porotců či jiných pomocníků show, urážlivé chování či sprostá mluva nebudou tolerovány!! Každý kdo se nějak takto zachová bude bez milosti vyloučen a vyveden z výstavního prostoru!

Porotci či pořadatel si vyhrazuje právo rozdělit, zkombinovat nebo zrušit třídy, které považuje za nutné.